Godkjenning fra Mattilsynet

I dag har jeg fått følgende melding fra Mattilsynet, basert på at jeg har meldt inn produksjon av Kombucha og andre fermenterte drikker og fermentering av grønnsaker:

Du er registrert med følgende tilsynsobjekter:
Produksjon av drikkevarer
Detaljomsetning og servering av mat og drikke
Mottak og produksjon av vegetabillier

Du trenger ingen godkjenning for disse aktivitetene, disse er kun registreringspliktig, og dette er i orden. Dersom du skal ha andre aktiviteter i tillegg til de som nå er registrert må du melde fra om det.

Ring meg gjerne dersom noe er uklart!

Med vennlig hilsen

Hanne C. Nygård
førsteinspektør
Mattilsynet, avdeling Telemark

Skrevet av

bentlore

Tromsøværing bosatt i Telemark.